Markarbeten

Vi utför huvudsakligen grund-, lednings-, vägarbeten och finplanering. Vi utför kompletta markarbeten vid byggnation av bostäder, kontor, övriga hus, industrilokaler, vägar och anläggningar.

​​​​​​​Vi erbjuder helhetslösningar och total entreprenad anpassat till kundens önskan. Vi kör oftast på egna entreprenader, vilket gör att vi på ett enkelt sätt kan styra våra maskiner och anläggare för att maximera våra resurser och därmed göra vår tillgänglighet stor. Med vår erfarenhet och våra resurser arbetar vi för att vara en betydande anläggningsaktör. Med nära samarbete med våra kunder och samlade kompetens kan vi arbete med stor bredd av olika projekt i olika storleksgrad. Där våra huvudsakliga kunder är bygg-entreprenörer, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, stat, kommun och landsting.   
MarkarbetenMarkarbeten
Plantering111Plantering12Eldsboda-finplanering1ritning