Vår vision

VD Peter Widerström ser ljust på framtiden.


 Med många händelserika år på marknaden har vi hunnit etablera goda relationer mellan både entreprenader samt vår egen personal. Detta är ett område som vi på N-E Widerström Schakt försöker upprätthålla varje dag. Konsten att lyssna till kritik, värdera den och agera utefter marknadens behov. Samtidigt som vi växer och blir större försöker vi behålla det lilla företagets goda mentalitet. Vi jobbar för att ge varje anställd en given roll, ett eget driv och vara initiativrik i arbetet, för utan vår duktiga personal genom åren hade detta ej varit möjligt.