gammal-001gammal-006005-Index007-Index012-Index019-Index

Vår historia

Nils-Erik Widerström är maskinföraren från Kvarsebo utanför Norrköping som fick i uppdrag att åka till Västmanland för att röja träd efter en den stora stormen i mellansverige. I Lisjö utanför Surahammar träffade han sitt livs kärlek. Här blev han kvar för att bilda familj. 

Han började spara ihop pengar och kunde 1958 köpa sin egna första grävare, en Ham-Jern. Samtidigt grundade han  enskild firma Entreprenör N E Widerström, som sedermera kom att bli N-E Widerström Schakt, 1973. Det kom med åren att bli ett familjeföretag.
En dag drabbades Nils-Erik av en stroke, och barnen var tvungna att hoppa in i hans ställe. Han återhämtade sig delvis och var tillbaka efter knappt ett år. Men då hade generationsskiftet redan startat. 1998 tog barnen över företaget helt och hållet. 

Carina och Peter har ambitionen av att skapa något eget, inte bara förvalta och fortsätta som förut. Målet är att hålla en bra ekonomi och kvalitet. Och att leverantörer och kunder ska ha förtroende för dem. Att skapa en bra arbetsmiljö är också en viktig del.  
​​​​​​​
– Det är så viktigt att vara med och utvecklas och utbilda sig eftersom samhället utvecklas och är föränderligt. Det händer saker hela tiden. Nya regler tillkommer liksom nya tillvägagångssätt med nya material.  Dokumentationen av projekten blir också viktigare och viktigare. Våra kunder ställer allt högre krav på handläggningen och vill veta vad de köper för produkter och tjänster av oss. Maskinernas utveckling är enorm.

N-E Widerström Schakt har idag drygt trettiotalet anställda.