Våra tjänster

Vi utför kompletta markarbeten vid byggnation av bostäder, kontor, handelshus, industrilokaler, vägar och anläggningar, ridhus och ridbanor mm.

Med vår erfarenhet och våra resurser arbetar vi för att vara en betydande anläggningsaktör. Vi arbetar nära kund och har vi har korta beslutsvägar inom företaget för att kunna agera snabbt. Vi gör vårt bästa för att bidra med kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara lösningar.

Totalentreprenad eller delprojekt

Vi erbjuder helhetslösningar och totalentreprenader anpassade till kundens önskan, vi deltar i projektet från projektering till utförandet. Men vi åtar oss också delprojekt och mindre arbeten.

Markarbeten inför husbyggen

Vi utför alla slags markarbeten med huvudsaklig inriktning på kompletta lösningar för bostads-, industri- och handelsbyggnationer.
 • Damm-focken-
 • Fyrtornet-Utegard-referens-fin-bil-pa-mark-klipp-bort-gul-bil
 • Gippen-Finplanering
 • Grondal-avstangningsmaterial
 • Isolatorn-pa-garage-5-maskiner-i-arbete-grovplanering-
 • Konstverk-Framnas
 • Sandlada
 • Slatpricken-trapp1
 • Sprangning-berg
 • Stockpalisad-med-insektshotell-focken-
 • Stromsholm-grusgang-trastaket
 • Tibbe-fin-utegard-m-Spalje-bildspel-finplanering-
 • torggatan-finpl-
 • Uteplats-2-
 • VA-schakt-Valljarnet-Beskar-bild
 • Vaxter-mur

Grund- & grävarbeten

 • Husgrunder
 • Hus schakter
 • Planering
 • Ridhus, stall

Lednings- & Dräneringsarbeten

 • VA-arbeten
 • Kabel & ledningsschakter
 • Fjärrvärme/kyla
 • Dränering 
 • Grundisolering

Vägar & Anläggningar

 • Vägbyggnation
 • Trädgårdsanläggning
 • Ridbana, paddock
 • Fotbollsplan mm

Finplanering

 • Grönytearbete
 • Lekplatser
 • Platt- & stenläggning
 • Gräs- & plantering
 • Murar & trappor
 • Asfaltering
 • Stängsel & staket

Utsättning & inmätning

Lyft & transport
​​​​​​​
Stenspräckning


Entreprenader

Servicearbeten 

​​​​​​​

Ständiga förbättringar och aktivt kvalitetsarbete

Widerström Schakts målsättning är att vara marknadsledande inom vår bransch och uppfattas som ett seriöst, tillförlitligt och högklassigt företag. Detta innebär att:
 • Vi ska leverera i rätt tid, plats och skick.
 • Vår kvalitet är alla medarbetares ansvar.
 • Vår verksamhet ska präglas av ständig förbättring.
 • Följa aktuella lagar och förordningar.
Kontakta oss för en offert.